wormhole.jpg

Je možné, že mimořádně vyspělá mimozemská civilizace vytvořila dopravní síť červích děr po celém vesmíru - a my je možná dokonce dokážeme spatřit.

I když je to jistě teorie trochu přitažená za vlasy, podle nového článku v BBC Science Focus některé vědce zaujala. Například astrofyzika z Nagojské univerzity Fumio Abe, který serveru řekl, že jsme možná již dokonce zachytili důkazy o existenci takové sítě v dosavadních pozorováních - ale ztratili jsme je v moři dat. To vede k zajímavé vyhlídce, že opětovná analýza starých pozorování by mohla vést k průlomu v SETI.

"Pokud mají červí díry poloměry hrdla mezi 100 a 10 miliony kilometrů, jsou vázány na naši Galaxii a jsou stejně běžné jako běžné hvězdy, mohlo by být detekce dosaženo opětovnou analýzou minulých dat," řekl Abe v rozhovoru pro Science Focus.

Jinými slovy, je to lákavá teorie naznačující další cestu, jak jednou provždy zjistit, zda jsou lidé ve vesmíru sami.

Tunel prostorem a časem

Červí díry jsou, zjednodušeně řečeno, teoretické tunely se dvěma konci, které ústí v různých bodech v prostoru a čase. Přestože neporušují Einsteinovu obecnou teorii relativity, stále netušíme, zda by mohly skutečně existovat, natož zda by je dostatečně vyspělá civilizace byla schopna vytvořit.

Aby červí díra existovala, bylo by podle našich dosavadních propočtů zapotřebí astronomické množství energie.

"Červí díra by byla vnitřně nestabilní, potřebovala by 'materiál' s negativní gravitací, který by udržel otevřená její ústí, a energii odpovídající energii vyzařované znatelnou částí hvězd v galaxii," uvádí se v článku Science Focus. Článek však zároveň uvádí, "pokud mimozemšťané vytvořili síť červích děr, mohla by být detekovatelná pomocí gravitačních mikročoček".

Tato technika byla v minulosti použita k nalezení tisíců vzdálených exoplanet a hvězd pomocí pozorování toho, jak ohýbají světlo. Zda by mohla být použita k detekci červích děr, je otevřenou otázkou, podle vědců to však není nereálné. Zároveň by mělo být možné klasické mikročočky vytvářené planetami a hvězdami od těch, které jsou vytvořené ústím červí díry, spolehlivě odlišit.

Naštěstí odhalení červích děr není naší jedinou šancí, jak odhalit život jinde ve vesmíru. Science Focus také poukázal na hledání teoretických megastruktur, které využívají energii hvězdy tím, že ji zcela uzavřou, nebo atmosférických chemikálií spojených se znečištěním lidmi či extrémně tenkých reflexních kosmických lodí zvaných světelné plachty, z nichž každá by nás teoreticky mohla dovést k objevu mimozemské civilizace.

Koncept červích děr je určitě lákavou vyhlídkou, zejména s ohledem na skutečnost, že by mohly mimozemské civilizaci - nebo i nám - poskytnout možnost cestovat přes obrovské úseky prostoru a času.

Zatím však bohužel nejsou ničím víc než zábavným myšlenkovým experimentem.