Jsou postavené z kamene, tak, aby vydržely navěky. Tyto masivní stavby jsou často prvním viditelným důkazem existence starověké kultury. V Uruku v Mezopotámii se nachází mohutná stupňovitá pyramida o 2000 let starší než velké pyramidy v Gíze, která je nejviditelnějším vodítkem k existenci velkého sumerského města vystupujícího z vyprahlé planiny.

Pyramidy však někdy není tak snadné spatřit. Mayské pyramidy v Tikalu po staletí zakrývala vegetace a mnoho dalších staveb může být skryto pod pozdějším detritem, půdou a vegetací. Jedno takové zajímavé naleziště se nachází nedaleko bosenského města Visoko.

Tvrdí se, že v kopcích poblíž města, které leží asi 35 km severně od hlavního města Sarajeva, se ve skutečnosti nachází komplex pyramid. A nejen to - údajně se jedná o největší pyramidy na světě, které postavila starověká kultura, jejíž existence je naprostou záhadou.

Tvrzení Semira Osmanagiće

Tato tvrzení zpopularizoval bosensko-americký podnikatel Semir Osmanagić. Řada kopců na první pohled rozhodně připomíná pyramidy. Jsou symetrické a náhle vystupují ze dna údolí se zdánlivou absencí jakéhokoliv viditelného napojení na okolní geologické útvary. Zdá se, že stojí zcela samostatně.

V říjnu 2005 Osmanagić zahájil mediální kampaň s cílem propagovat tyto pyramidy a starověkou ztracenou kulturu, která je vybudovala. Dokonce naznačil, že pyramidy postavili Ilyrové, kteří v oblasti údajně žili od 12 000 do 500 let př. n. l..

V roce 2017 přišel s dalšími tvrzeními, že stavby pocházejí z doby před 34 000 lety a jsou tedy mnohem starší než všechny známé pyramidy jinde ve světě. Na podporu svých tvrzení uvedl, že na vrcholu největšího kopce našel něco, co nazval "stojaté vlny".

Pyramida Slunce ve Visoku

Pyramida Slunce ve Visoku

Sám dal kopcům různá jména. Jeden z největších kopců pojmenoval "Pyramida Měsíce" a další, mezi místními známý jako Visočica, pojmenoval "Pyramida Slunce", čímž vzdal hold velkým pyramidám v mezoamerickém Teotihuacánu.

Bosenská pyramida Slunce má výšku přibližně 220 metrů, což se pozoruhodně blíží délce jedné strany teotihuacánské pyramidy. Další údajné stavby v této oblasti dostaly ještě fantasknější názvy, například pyramida "Země", "Lásky" a "Draka".

Důkazy na podporu tvrzení?

Místní úřady financovaly vykopávky Semira Osmanagiće, které začaly téměř ihned po zveřejnění jeho tvrzení. Povolily také návštěvy pyramid školáky s průvodci a místo se rychle stalo oblíbeným turistickým cílem.

Podle Osmanagiće začal v roce 2006 na místě kopat tým mezinárodních archeologů z Irska, Austrálie, Velké Británie, Rakouska a Slovinska. Řada archeologů, které jmenoval, však s jeho tvrzením nesouhlasila a uvedla, že se na vykopávkách nikdy nepodíleli.

Osmanagić dokonce tvrdil, že orientace kopců kopíruje známou orientaci starověkých staveb podle tehdejší kosmologie. Podle něj jsou strany pyramid orientovány podle světových stran, což nelze vysvětlit přirozeným původem těchto kopců.

Když byl vyzván, aby svá tvrzení doložil, uvedl, že se ve své výzkumné práci zaměřuje na radarovou detekci, satelitní snímky a tepelnou analýzu. On a jeho tým tvrdili, že podle jejich výzkumu bylo jednoznačně prokázáno, že kopce nejsou přírodního původu.

Během vykopávek měl také objevit bloky, které by podle něj mohly být součástí vnějšího povrchu vytvořeného člověkem. Na některých blocích navíc bylo nalezeno starobylé nerozluštitelné písmo, což jednoznačně poukazovalo na to že byly vytvořeny člověkem.

Flatirony

Tato Osmanagićova tvrzení však byla vědeckou komunitou důrazně odmítnuta. Podle vědců se ve skutečnosti nejedná o pyramidy, ale o přírodní struktury zvané flatirony.

Kopce rozhodně vypadají podobně jako pyramidy. Ve skutečnosti se však jedná o dobře známý geologický útvar, který vznikl erozí, kdy strmě nakloněná tvrdá vrstva horniny sedí nad měkčími vrstvami pod ní. Flatirony se nacházejí na mnoha různých místech po celém světě, od Etiopie po Rusko.

Flatirony jsou běžně se vyskytujícím geologickým útvarem.

Flatirony jsou běžně se vyskytujícím geologickým útvarem. [Wikipedia]

Řada kvalifikovaných archeologů a vědců odmítla Osmanagićovo tvrzení, že kopce v Bosně jsou pyramidy. Curtis Runnels z Bostonské univerzity, který je americkým odborníkem na pravěké Řecko a Balkán, uvedl, že obyvatelé, kterým Osmanagić připisuje stavbu pyramid, byli ve skutečnosti primitivní lidé, neschopní postavit tak velké stavby.

Počet obyvatel v oblasti byl příliš malý na to, aby uživil megaprojekt takových rozměrů, a neexistují žádné důkazy o vývoji technologie nebo jakékoli kulturní podpoře pro stavbu takových pyramid. Jednoduše řečeno, tamní obyvatelné neměli potřebné dovednosti a nástroje, aby se mohli zabývat stavbou monumentální architektury.

Anthony Harding, britský profesor a prezident Evropské asociace archeologů, po návštěvě kopců v Bosně prohlásil, že Osmanagićovy teorie jsou absurdní a bláznivé. Vyjádřil také znepokojení nad tím, že bosenská vláda Osmanagiće v jeho výzkumech podporuje a nereaguje odpovídajícím způsobem na zachování bohatého dědictví země.

Bosenská nadace Pyramida slunce pověřila geologický tým univerzity v Tuzle, aby provedl průzkum kopce Visočica. Dne 8. května 2006 členové týmu představili své závěry prostřednictvím tiskové konference.

Podle Sejfudina Vrabce z univerzity v Tuzle jsou kopce přírodními geologickými útvary. Byly tvořeny klastickými sedimenty různé mocnosti a vrstevnatými sedimenty. Tvar kopců je výsledkem dávné tektonické činnosti kombinované s tisíciletou erozí.

Bylo zjištěno, že takzvané pyramidy jsou tvořeny naprosto stejnými látkami jako pohoří v oblasti, což zahrnuje vrstvy jílu, pískovce a konglomerátu.

Údajné zděné bloky

V roce 2006 prozkoumal několik bloků na kopcích Aly Abdullah Barakat, samozvaný geolog, který o sobě tvrdil, že je odborníkem na pyramidy. Při prvním pohledu konstatoval, že se skutečně jedná o pozůstatky starověkých pyramid.

Údajné "zděné bloky" nalezené na svazích pyramid.

Údajné "zděné bloky" nalezené na svazích pyramid.

V geologické zprávě, kterou zveřejnil 7. listopadu 2007, tvrdil, že příroda nemohla vytvořit pyramidový tvar kopců. Jeho hypotéza byla, že přírodní kopce mohl do podoby pyramid vytvarovat člověk.

Později však tytéž bloky zkoumal americký geolog Robert Schoch. Schoch dospěl k závěru, že se jedná o běžný přírodní útvar, a to dokonce nikoli neobvyklý.

Co když ale písmo viditelné na blocích, nápisy vytvořené rukou neznámé, ztracené civilizace? Schoch dospěl k závěru, že starověké nápisy v této lokalitě jsou ve skutečnosti moderní padělky vytesané do přírodních útvarů tak, aby vypadaly starobyle. Jinými slovy se jedná o podvrh, navíc ne moc zdařilý.

Kdo je za tento podvrh zodpovědný není známo, nicméně Osmanagić byl kritizován mimo jiné za to, že jeho "vykopávky" ve skutečnosti přetvářely podobu kopců tak, aby vypadaly symetričtěji a pyramidálněji. Mohly nápisy pocházet také od něj?

Navzdory tolika důkazům, že kopce nejsou pyramidami, se Osmanagićovi podařilo pozvednout v oblasti turistický ruch. A vzhledem k jeho přetváření pahorků, přidávání nápisů a popularizaci míst, možná můžeme ironií osudu tyto kopce skutečně nakonec nazývat pyramidami.