Už od nepaměti se lidé dívali na noční oblohu. A pozorovali na ní velice zajímavé úkazy.

Už před tisíciletími například Egypťané dokázali objevit proměnnou hvězdu vzdálenou 92 světelných let, která je součástí zákrytové dvojhvězdy Algol, jejíž druhou složku jsme objevili teprve nedávno pomocí našich teleskopů.

Zobrazení Halleyovy komety z roku 1145.

Zobrazení Halleyovy komety z roku 1145.

Vědci z univerzity Queens v Belfastu nyní věří, že stopy prachu a plynu, které pozorovali na noční obloze anglosaští astronomové, by mohly přinést důkazy o existenci záhadné deváté planety.

V roce 2016 publikovali astronomové z Caltechu studii oznamující existenci dosud neobjevené planety, nacházející se ve vnějších částech Sluneční soustavy.

Odhaduje se, že devátá planeta je zhruba desetkrát hmotnější než Země a má průměr zhruba 2 - 4 Země.

Podle astronomů z Caltechu má devátá planeta velice dlouhou oběžnou dráhu a jeden její oběh kolem Slunce by mohl trvat 10 000 až 20 000 let.

Nicméně už před rokem 2016 astronomové vzrušeně debatovali o možnosti existence takovéto zbloudilé planety.

Navzdory intenzivnímu hledání, které se v posledních letech proměnilo doslova v hon, však devátá planeta přístrojům astronomů zatím stále uniká.

V roce 2016 nicméně astronom Michael Brown spočítal pravděpodobnost výskytu této planety na více než 90%. Její existenci podporují také oběžné dráhy vzdálených objektů Kuiperova pásu, které lze vysvětlit jedině existencí velmi hmotné planety.

Tapiserie Bayeux zobrazující pozorování Halleyovy komety z roku 1066. Odborníci si myslí, že pozorované stopy prachu a plynu by mohly obsahovat důkazy o existenci deváté planety.

Tapiserie Bayeux zobrazující pozorování Halleyovy komety z roku 1066. Odborníci si myslí, že pozorované stopy prachu a plynu by mohly obsahovat důkazy o existenci deváté planety. [Wikipedia]

Nyní si odborníci myslí, že se klíč k potvrzení existence deváté planety a k určení její současné pozice nachází ve středověkých vyobrazeních komet pozorovaných na noční obloze.

Odborníci věří, že údaje zaznamenané anglosaskými astronomy té doby spolu s daty z NASA, ESA a dalších vesmírných agentur mohou pomoci vytvořit model vlivu této planety na tehdy pozorované kometární ohony. klíčem je podle nich pochopit, jak dávní astronomové chápali vesmír, protože jejich chápání vesmíru přímo ovlivnilo způsob, jakým jsou jejich pozorování zaznamenána.

"Tento výzkumný projekt se snaží pochopit význam a důležitost středověké vědy a ukazuje, jak by mohly středověké záznamy pozorování komet pomoci otestovat teorii o existenci záhadné deváté planety."

"Když jsme analyzovali záznamy ve starých anglických, latinských, irských a ruských rukopisech, zjistili jsme, že dávní lidé zapsali důležitá astronomická pozorování, což odráží jejich zájem o kosmologii a pochopení nebes. Myšlenka, že by tato pozorování mohla obsahovat důležité astronomické údaje, vzešla z kritického pohledu na obecně přijímaný názor o nevědeckém přístupu k vědním oborům v té době." vysvětlují odborníci.

Doktor Pedro Lacerda, astrofyzik a odborník na komety ve Sluneční soustavě k tomu dodal: "Je fantastické, že jsme schopni použít tisíce let stará data abychom prozkoumali současnou teorii. Pro mně je to jeden z nejvíce fascinujících aspektů našeho projektu."

"Jakýkoliv důkaz o tom, že na komety pozorované ve středověku by musela mít vliv devátá planeta bude naprosto bezprecedentní a nepochybně bude mít zásadní vliv na naše pochopení Sluneční soustavy."