Dead-Sea-Scroll-in-dirt.jpg

Skupině odborníků se konečně podařilo dešifrovat jeden z posledních dvou nerozluštěných svitků od Mrtvého moře a vědci své výsledky nyní publikovali.

Během více než rok trvající usilovné práce museli vědci pečlivě sestavit více než 60 křehkých malých fragmentů textu, na které se svitek rozpadl už před staletími.

Ale jako kdyby už to nebylo samo o sobě dost složité, rukopis je napsán takovým způsobem, aby ho nemohl přečíst jen tak někdo. Text na svitku byl totiž jeho autorem zašifrován.

Dead-Sea-Scrolls.jpg

"Text na svitku je zakódován, ale jeho skutečný obsah je jednoduchý a byl v době sepsání dobře známý, takže ve skutečnosti nebyl důvod tento obsah ukrývat. Tento zvyk nicméně můžeme pozorovat i na mnoha místech mimo Izrael, kde měli vůdci ve zvyku psát tajným kódem i všední a veřejně známé věci - bylo to jakýmsi odrazem jejich postavení." uvedl Eshbal Ratson, výzkumník z univerzity v Haifě.

Dešifrovaný svitek odhalil existenci kalendáře skládajícího se z 364 dnů, který používali příslušníci židovské pouštní sekty.

"Lunární kalendář, kterým se někteří Židé dodnes řídí, vyžaduje množství rozhodování. Lidé se musejí dívat na hvězdy a měsíc, hlásit svá pozorování a někdo musí být zodpovědný na rozhodování o začátku nového měsíce a o tom, kdy bude přestupný rok. Oproti tomu byl 364-denní kalendář perfektní. Protože toto číslo je dělitelné čtyřmi a sedmi, zvláštní události vždy vycházejí na stejný den. To eliminuje nutnost rozhodovat například o tom, kdy přesně začíná Šabat, jak je to často nutné pokud je používán lunární kalendář. Kumránský kalendář je neměnný a zdá se, že je odrazem víry členů komunity v dokonalost a posvátnost." dodali výzkumníci.

Fragmenty zkoumané doktorem Eshbalem Ratsonem a profesorem Jonathanem Ben-Dovem z univerzity v Haifě.

Fragmenty zkoumané doktorem Eshbalem Ratsonem a profesorem Jonathanem Ben-Dovem z univerzity v Haifě. [University of Haifa]

Tyto svitky, známé jako Svitky od Mrtvého moře jsou pojmenovány podle místa, kde byly nalezena. K nálezu došlo v jeskyních v Kumránu na břehu Mrtvého moře, kde byl do dnešního dne nalezen soubor 972 svitků starých až 2 000 let.

Některé svitky poskládané z mnoha fragmentů, o kterých se dříve myslelo, že se jedná o samostatné svitky, odhalily popis zvyků tamních záhadných obyvatel pouště, kteří byli jejich autory.

Historikové o zdejších obyvatelích hovoří jako o nomádech, kteří tvořili jakousi sektu.

Označovali se jako Yahad (v překladu "společně"), což byla údajně starověká židovská komunita, známá také pod jménem Essenes.

Nicméně i to, co je o autorech Svitků od Mrtvého moře dosud známo je stále předmětem debat.

Tyto starověké texty, které poprvé objevili před více než 70 lety místní pastýři, fascinují historiky dodnes. Mezi svitky například nechybí ani nejstarší známé rukopis Hebrejské bible, který se stal základem pozdějšího křesťanského Starého zákona.