Podle zastánců teorie starověkých astronautů tento předmět dokazuje jejich hypotézu, že v minulosti byla používána vysoce vyspělá technologie a že staří Egypťané měli nástroje s neuvěřitelnou technologií.

egiptomist2a_04.jpg

Archeologové a dokonce i objevitel Walter Brian Emer, který záhadný artefakt nalezl v roce 1936 v Sakkáře v hrobce faraonova syna Adžúba, prince Sabu, označili tento předmět za "záhadný". Kruhový předmět o průměru 61 cm a výšce 10,6 cm ve střední části byl vyroben s mimořádnou pečlivostí z horniny zvané břidlice, která je velmi náročná na opracování a proces jejího tesání je velmi pracný. Objekt vypadá jako konkávní kolo se třemi zahnutými lopatkami umístěnými na vnitřní straně, které připomínají, více než co jiného, lodní šroub. Uprostřed se nachází otvor, který je velmi podobný otvorům v kladkách nebo kolech a předpokládá se tak, že funguje jako osa receptoru.

misterio_disco_4.jpg

Doposud nikdo, kdo se zabýval analýzou tohoto záhadného předmětu, nedokázal vysvětlit jeho účel a podivnou konstrukci. Ta je sama o sobě záhadou, vezmeme-li v úvahu, že kolo v té době ve starověkém Egyptě neexistovalo. Kolo se do Egypta skutečně dostalo až po invazi Hyksósů na konci Střední říše kolem roku 1640 př. n. l., takže můžeme směle tvrdit, že tento záhadný předmět nebyl používán jako kolo. Vědci se navíc domnívají, že předmět byl příliš křehký na to, aby mohl být použit jako kolo.

Podivný artefakt je vyroben z materiálu, který byl v této oblasti běžný, a navzdory jeho podivnému tvaru, který archeology a badatele už léta mate, jeho vývoj nevyžaduje technologii, která by byla mimo dosah starých Egypťanů. Vykazuje ale symetrickou dokonalost, která přesahuje šikovné ruce, jež jej pravděpodobně vyřezaly. Předmět si svou záhadnou pověst vysloužil díky tomu, že se badatelům nepodařilo zařadit jej nikam do egyptské historie ani zjistit jeho skutečný účel.

egiptomist2a_05.jpg

Podobnost tohoto předmětu s dnešní vrtulí nebo lodním šroubem je ohromující a je to jedna z hlavních charakteristik, která vyvolává mezi vědci diskuse.

Existuje tedy možnost, že se jedná o rekonstrukci podobné technologie, kterou viděli staří Egypťané? A tak se rozhodli ji co nejlépe ztvárnit? To je jeden z názorů, které zastávají ufologové a badatelé.

Inženýři společnosti Lockheed Missile & Space Company navrhli v 70. letech zařízení velmi podobné starověkému disku nalezenému v Egyptě, využitelné pro úsporu energie v železniční dopravě nebo pro ukládání energie ve vozidlech s elektrickým pohonem. Futuristické? Jistě! Zvláštní na tom je, že design je neuvěřitelně podobný tomu staroegyptskému.

Egyptolog Cyril Aldred poznamenal, že ať už je tento starověký disk jakýkoli, jeho design nepochybně odpovídá reprodukci staršího kovového předmětu, který je mnohem starší a mnohem pokročilejší.

Je možné, že tento disk je ve skutečnosti replikou zařízení, které staří Egypťané viděli před tisíci lety? Muselo být natolik důležité, že se rozhodli jej zreplikovat, aby si ho princ Sabu mohl "vzít" s sebou do posmrtného života.