inga-stone-01.jpg

Kámen Ingá, také označovaný jako "Pedra Do Inga" je momentálně nejvýznamnějším archeologickým monumentem na světě. Nachází se v okrese Ingá, hluboko v Brazilském státě Paraíba.

Kámen Ingá obsahuje stovky podivných symbolů a "hvězd", které se rozprostírají na ploše 245 m2. V nižší části reliéfu je vytesáno několik postav a dále jsou zde symboly, jejich význam je naprosto neznámý. Ani věk těchto nápisů není znám, ale geologové odhadují, že je celé dílo minimálně 6 000 let staré.

Podle odborníků obsahuje kámen Ingá na 400 rytin, z nichž některé jsou některé zoomorfické, zatímco jiné představují abstraktní symboly a hvězdy na obloze.

Jedním z nejvýznamnějších odborníků, kteří kámen Ingá studovali, je brazilský vědec italského původu Gabriele D’Annunzio Baraldi.

Podle jeho názoru obsahuje kámen univerzální příběh o potopě, zapsaný v jazyce podobném jazyku Hittite, kterým se mluvilo v druhém století před naším letopočtem v oblasti dnešního Turecka.

inga-stone-02.jpg

Podle badatele Yuri Leveratta je Baraldiho hypotéza reálná, a zpráva zapsaná na kameni Ingá je zapsána v Nostratickém jazyce - jedním z velké rodiny původních jazyků Eurasie, ačkoliv jeho přesná struktura a syntaxe není zcela známa.

Existuje však nespočet teorií a záhad obklopující tento úchvatný monument.

Existuje hypotéza která naznačuje, že petroglyfy na kameni Ingá mají význam z archeoastronomického úhlu pohledu.

V roce 1976 španělský inženýr Francisco Pavia Alemany začal studovat matematické vztahy vyjádřené na tomto monumentu a své výsledky zveřejnil v roce 1986 na Instituto de Arqueología Brasileira.

Na povrchu kamene identifikoval něco, co nazval jako nejneobyčejnější známý archeologický záznam proměny hvězdné ortografie během roku.

Symboly jsou vyznačeny jako série důlků nebo prohlubní a jiné petroglyfy, vyryté na vertikálním povrchu, představují místa, kam dopadá stín vytvářený tyčí a prvními slunečními paprsky každý den v roce.

inga-stone-03.jpg

Později F. Pavia pokračoval ve své studii kamene Ingá, se zaměřením na sérii znaků vyrytých na kanálku v kameni, kde můžeme pozorovat velké množství "hvězd" které jsou seskupeny do "souhvězdí". Oba druhy záznamů, důlky a souhvězdí, dávají kameni samy o sobě velkou hodnotu, ale jejich existence na jednom místě napovídá, že mají ještě nějaký další význam.

inga-stone-04.jpg
inga-stone-05.jpg
inga-stone-06.jpg
inga-stone-07.jpg
inga-stone-08.jpg