Co se skrývá uvnitř?

Co se skrývá uvnitř? [ScanPyramids]

Mezinárodní tým výzkumníků pod vedením Kunihira Morishima z univerzity Nagoya v Japonsku využil muony, vysokoenergetické částice vytvářené při kolizích vesmírného záření s částicemi atmosféry Země, k prozkoumání vnitřku Velké pyramidy v Gíze, aniž by při tom museli pohnout jediným kamenem.

Muony jsou schopny proniknout hluboko do skály a jsou absorbovány různou rychlostí podle toho, jakým materiálem na své cestě procházejí. Díky umístění muonových detektorů uvnitř a okolo pyramidy tak byl tým schopen zjistit, jakým materiálem muony procházejí.

"Pokud je tam více materiálu, k detektoru se dostane méně muonů." říká Christopher Morris z Národní laboratoře v Loas Alamos, který používá podobnou technologii z zobrazení vnitřní struktury jaderných reaktorů. "Když je hmoty méně, nebo není tak hustá, k detektoru se dostane více muonů."

Když se potom podívaly na záznamy počtu muonů které pyramidou prošly a zkombinovali je s informacemi o směru, ze kterého přilétli, byli Morishima se svým týmem schopni sestavit mapu dutin uvnitř pyramidy.

Tento způsob průzkumu - muonová radiografie - je ideální pro citlivá historická místa, protože používá přirozeně se vyskytující radiaci a nezpůsobuje stavbám žádnou škodu.

Záhadná dutina

Tým nejprve zmapoval tři známé komnaty v pyramidě - podzemní komnatu, Královninu komnatu a Královu komnatu - spolu s přilehlými chodbami. Teké nalezli novou velkou dutinu nacházející se nad Velkou galerií, která spojuje Královu a Královninu komnatu. Tato nová dutina zabírá zhruba stejný objem prostoru, jako Velká galerie. Tým věří, že se jedná o další obrovský tunel, který je svými rozměry podobný Velké galerii a je minimálně 30 metrů dlouhý.

Tým použil tři různé typy muonových detektorů, počínaje filmem s jadernou emulzí v Královnině komnatě. Stejně, jako je fotografický film vystaven světlu, aby se na něm vytvořila fotografie, tento emulzní film reaguje na muony a zachycuje jejich stopy.

Jakmile prvnotní výsledky ukázaly potencionální dutinu, potvrdil tým její existenci umístěním zařízení, které emituje záblesk světla pokud je zasaženo muony, uvnitř pyramidy. Vně pyramidy pak rozmístili detektory, které zaznamenávají muony nepřímo, když tyto vysokoenergetické částice ionizují plyn uvnitř těchto detektorů. Po několika měsících, kdy detektory zachycovaly muony, všechny tři typy zařízení potvrdily existenci dutiny na stejném místě.

"Je to úžasné." říká Morris, nehledě na to, že dlouhá detekční doba zvyšuje robustnost výsledků. "To co tým zjistil, je v podstatě definitivní." tvrdí, ačkoliv bude potřeba vrtání a kamery ke zjištění, zda je dutina úmyslně vybudovanou komnatou, nebo dutinou vytvořenou nějakým dávno zapomenutým kolapsem uvnitř stavby.

Tým vedený Luisem Alvarezem se poprvé pokusil použít muonovou radiografii ke zmapování pyramid už v 70. letech, ale tehdy nebyly schopni nalézt žádné nové dutiny, zejména kvůli nedostatečné citlivosti tehdejších přístrojů. Pokud bude tento nový objev potvrzen, bude se jednat o první nově objevenou komntatu za více než století. A pokud se ukáže, je jde o úmyslně vybudovanou komntatu, pravděpodobně půjde o prostor, do kterého lidské oko nenahlédlo už tisíce let.

"Rád bych byl u toho, až poprvé prostrčí kameru vyvrtaným otvorem." přiznal Morris. "Nestává se každý den, aby někdo objevil komntatu v pyramidě."

Kosmické záření odhalilo novou komnatu ve Velké pyramidě v Gíze [YouTube]