Ark-in-storm.jpg

V minulosti mnoho lidí tvrdilo, že nalezli archu, nicméně nikdo nebyl schopen podat o tomto svém tvrzení definitivní a přesvědčivé důkazy.

Jednou z nejslavnějších skupin, která údajně objevila archu, byla skupina evangelických křesťanů která v roce 2010 tvrdila, že objevila archu na úpatí hory.

Toto tvrzení bylo nicméně rychle vyvráceno, když vědci požadovali důkazy toho, co skupina našla, které nebyli průzkumníci schopni poskytnout.

To však mnoho jiných skupin badatelů neodradilo od dalšího hledání archy.

Noahs-Ark.jpg

Jeden z hledačů archy z Kalifornie nyní tvrdí, že našel důkazy o tom, že hora Ararat je skutečně místem posledního odpočinku archy a také místem, kde archa po potopě poprvé přistála.

Není však překvapením, že toto tvrzení je vědci také široce odmítáno.

Archu chce najít každý. A pokud by se ji někomu podařilo skutečně objevit, jednalo by se o jeden z nejvýznamnějších archeologických objevů všech dob.

Mnoho hledačů archy na toto nezapomíná a proto se v prosinci 2017 shromáždilo více než 100 průzkumníků na třídenním mezinárodním sympóziu zaměřeném na horu Ararat a Noemovu archu, které se konalo v městě Ağrı v Turecku. Jejich cílem bylo zjistit, zda mají nějaké nová vodítka, která by jim mohla pomoct archu nalézt.

Profesor Raul Esperante z geofyzikálního výzkumného institutu zde řekl: "Mám v plánu navštívit místa v okolí hory, abych našel důkazy o dávných katastrofických událostech."

Mise geofyzikálního výzkumného institutu, sponzorovaná církví Adventistú sedmého dne, je podle jejich internetových stránek zaměřena na "nalezení, sdílení a porozumění přírodních událostí a jejich vztahu k biblickým skutkům našeho stvořitele, Boha".

Noemova archa se objevuje v kapitolách 6 až 9 v knize Genesis.

Noemova archa se objevuje v kapitolách 6 až 9 v knize Genesis.

Archa byla údajně nalezena už v roce 2010, kdy tým čínských a tureckých průzkumníků uspořádal expedici, která prozkoumala oblast, kde se nacházely údajné pozůstatky archy.

Po několika týdnech průzkumu skupina oznámila, že byly objeveny dřevěné pozůstatky "stavby připomínající archu" ve výšce asi 4 000 metrů nad mořem.

podle týmu bylo provedeno radiokarbonové datování kusů dřeva z těchto trosek, které prokázalo, že úlomky jsou asi 4 800 let staré.

Kromě svých tvrzení však badatelé nepředložili žádné konkrétní důkazy. Profesor Esperante nyní věří, že se archa skutečně nachází na hoře Ararat a že pro její nalezení je potřeba "pečlivá vědecká práce" v této oblasti. Tento výzkum by také měl mít mezinárodní prioritu.

"Výsledky mého bádání budou publikovány v knihách, odborných článcích a časopisech, ale v tuto chvíli je ještě příliš brzy na to, abychom odhalily, po čem jdeme." řekl profesor Esperante. "Jakmile bude vědecká obec informována o existenci Noemovy archy a seznámena s nasbíranými důkazy, bude celý objev odhalen i veřejnosti."

Pohled na Ishak Pasha Palace a horu Ararat.

Pohled na Ishak Pasha Palace a horu Ararat.

V Bibli se o arše zmiňuje kniha Genesis v kapitolách 6 až 9. Kniha popisuje, jak se Bůh, rozhořčený nesmrtelností a zkažeností lidstva, rozhodl seslat potopu, která očistí Zemi.

Noemovi, kterého považuje za jediného čestného člověka hodného záchrany, přikáže postavit obrovskou loď - archu - schopnou zachránit nejen jeho a jeho rodinu, ale také pár zvířat od každého druhu.

Poté, co je stavba archy dokončena, nařídí Bůh Noemovi, aby do archy odvedl "pár zvířat od každého druhu" před tím, než začne voda stoupat do takové výšky, až pokryje všechny hory na Zemi.