flaring-star.jpg

V roce 2015 si astronomové poprvé všimli že hvězda KIC 8462852, přezdívaná Tabbyina hvězda, nečekaně potemněla bez jasné známky toho, co by mohlo být příčinou poklesů její jasnosti.

Nyní, díky úspěšné kampani na Kickstarteru, výzkumníci vedení profesorkou Tabethou Boyajian z oddělení fyziky a astronomie na Louisianské státní univerzitě nasbírali další údaje o Tabbyině hvězdě.

Tato nová data jim poskytla další, detailnější pohled na toto záhadné nebeské těleso, který výzkumníci shrnuli v práci publikované v The Astrophysical Journal Letters.

Nejzáhadnější hvězda na obloze. [YouTube]

Od objevu Tabbyiny hvězdy se vyrojily spekulace, že za její pohasínání může nějaká mimozemská megastavba, obdoba hypotetické Dysonovy sféry. Není tedy pochyb o tom, že pro SETI i všemožné lovce UFO bude nově publikovaná studie, která stmívání připisuje prachu, velikým zklamáním.

Podle studie jsou různé vlnové délky světla vycházející z hvězdy blokovány s různou intenzitou. Pokud by tedy za blokování světla mohlo něco neprůhledného, například mimozemská superstavba, byla by intenzita blokování světla ve všech vlnových délkách stejná. Navíc bychom pravděpodobně zachytili alespoň zbytkové infračervené záření této stavby, které i přes obrovskou snahu nalezeno nebylo.

Podivná a vzrušující

Anomálie, jakou je i Tabbyina hvězda, je nejlepší zkoumat se značnou dávkou skepse. Pozorované stmívání může mít množství různých příčin, přičemž většina z nich je mnohem jednodušších, než je mimozemská megastavba. Nicméně je dobře počítat vždy se všemi možnostmi, a tedy i s těmi nejméně pravděpodobnými.

Čím méně pravděpodobné vysvětlení hledáme, tím více jeho hledání povzbuzuje fantazii lidí a přitahuje je ke studiu vědních oborů, což v konečném důsledku znamená velice rychlý pokrok vpřed a vede k novým, průlomovým objevům.