Lublana-oldest-wheel-on-Earth.jpg

Pokud se podíváme do kterékoliv učebnice historie, zjistíme, že vynález kola je připisován lidem žijícím v pozdním neolitu a možná se objevil společně s dalšími technologiemi, které měly za následek konec neolitu a začátek doby bronzové.

Na druhou stranu i poté existovalo mnoho civilizací, například Inkové nebo Aztékové, které se bez kola docela dobře obešly.

Nejstarší grafická znázornění kola pochází ze starověkého města Ur, které se nacházelo v dnešním Iráku a jsou zhruba z roku 3500 před naším letopočtem. Nebyly zde však nalezeny žádné pozůstatky kol, pouze jejich vyobrazení.

Obecně se věří, že se odtud tento vynález rychle rozšířil do zbytku světa.

Starověký Sumer - domov kola?

Historikové obecně věří, že to byli právě Sumerové, kdo uvedl do světa množství nových technologií, které předtím neexistovaly.

Jedním z příkladů takové technologie je právě kolo.

Někdy je nejranější zobrazení kola připisováno kultuře Halaf, která ve starověku obývala území dnešní Sýrie, nicméně o tomto názoru panují pochybnosti, protože se nenašly žádné pozůstatky zobrazující příslušníky této kultury používající kolové vozy.

Nicméně napadlo vás někdy, kde se nachází nejstarší objevené kolo na světě?

Navzdory faktu, že je jeho vynález připisován Sumeřanům, nebylo nejstarší kolo na světě objeveno na území Mezopotámie, ale v Evropě.

Kolo z Lublaňských bažin

Kolo z Lublaňských bažin.

Kolo z Lublaňských bažin. [Wikipedia]

V roce 2002 odhalili archeologové při vykopávkách ve Slovinsku dřevěné kolo, po jehož radiokarbonovém datování zjistili, že je staré 5 100 až 5 300 let. Tento objev vědeckou komunitu doslova šokoval.

V současné době toto kolo objevené učinění poblíž Lublaňe považováno za nejstarší kolo na světě.

Hisotrikové si myslí, že první obyvatelé se v této oblasti usadili už někdy v mezolitu, zhruba před 9 000 lety. Postavili si dočasná obydlí na izolovaných kamenných ostrovech v bažinách a živili se lovem a sběrem.

Objev tohoto kola však rozpoutal mezi archeology debatu o tom, zda je možné, že kolo nevynalezli Sumerové, ale nějaká dávná kultura v Evropě, nebo zda je možné, že bylo kolo vynalezeno vícekrát na různých místech, nezávisle na sobě a s odstupem pouhých několika stovek let.

lublana-wheel-and-axis.jpg

Datování tohoto kola provedla laboratoř VERA (Vienna Environmental Research Accelerator) ve Vídni, které použila jak radiokarbonové datování, tak datování pomocí rozboru půdy v okolí kola a stromů, které zde rostou.

Podle odborníků je toto kolo nejméně o sto let starší, než obdobné nálezy ze Švýcarska a Německa, které byly až do tohoto nálezu považovány za nejstarší nalezené příklady této technologie.

Nicméně kromě toho, že se jedná o nejstarší nalezené kolo na světě, poukazují odborníci ještě na jednu zajímavou věc. Osa tohoto kola je neuvěřitelně vyspělým příkladem použití této technologie.

Samotné kolo má průměr 72 centimetrů a je vyrobeno z jasanu. Osa kola je pak dlouhá 124 centimetrů a je vyrobena z dubu.

Podle odborníků bylo kolo k ose připevněno pomocí dubových klínů, což znamená, že se osa otáčela společně s koly.

Strom, ze kterého bylo kolo vyrobeno, rostl nedaleko místa, kde bylo nalezeno a v době, kdy bylo kolo vyrobeno byl starý asi 80 let.

Odborníci se shodují na tom, že kolo společně s osou bylo pravděpodobně součástí dvoukolového tlačeného vozu a jeho provedení ukazuje na to, že v době jeho vyrobení už byla technologie kol i jejich os v tomto regionu velice dobře zvládnutá.