Rytiny na kamenech údajně vypráví příběh severoafrických průzkumníků, kteří přicestovali na Americký kontinent před 2 500 lety.

Kameny, které se v muzeu nacházejí od roku 1910 byly údajně objeveny na začátku 19. století. Jeden z kamenů byl objeven v Montrealu, na poli poblíž městečka Bromptonville, 8 kilometrů severně od Sherbrooku, zatímco druhý byl objeven na kopci, který se nad Sherbrookem tyčí.

Navštívili tedy afričtí průzkumníci před tisíci lety Ameriku? Podle rytin a nápisů na kamenech je odpověď ano.

Kameny mají rozměry zhruba 55×80 cm. Člověkem, který údajně objevil nápisy na kamenech byl profesor Thomas Lee, archeolog z univerzity v Lavalu.

Podle zprávy v novinách, která o objevu informovala, měl profesor Lee za to, že nápisy jsou napsány písmem, které se používalo ve starověku v oblasti dnešní Lybie.

sherbrook-stones-newspaper-slip.jpg

"Lybijci v té době, podle mého názoru, operovali mimo Kartágo, které bylo v té době fénickým městem." je profesor Lee citován v novinách.

Podle profesora Lee dávná africká expedice pravděpodobně dosáhla této oblasti poté, co se jí podařilo úspěšně proplout proti proudu řeky Saint Francis.

Nápisy na kamenech rozluštil Howard Barraclough Fell, profesor z muzea komparativní zoologie na Harvardu, který se zabývá bezobratlými živočichy.

Navzdory faktu, že jeho primárním oborem studia je zoologie mořských živočichů, je dobře znám pro svoji kontroverzní práci na epigrafii Nového světa, kde argumentuje tím, že všemožné rozporuplné nápisy vyskytující se na celém Americkém kontinentě se dají nejlépe vysvětlit předkolumbovským kontaktem s civilizacemi Starého světa.

Není žádným překvapením, že práce profesora Fella a její myšlenka toho, že Ameriku navštívili před 2 500 lety průzkumníci z Afriky, je většinou vědců odmítána.

Podle překladu mají nápisy na kamenech zhruba následující znění: "Expedice ve službách pána Hirama připlula, aby dobyla území.". Druhý kámen pak obsahuje nápis: "Zaznamenal Hata, který doplul na konec této řekly, zakotvil svoji loď a vyryl nápis do skály."

Výzkumnící uvádějí, že forma zápisu textů vytesaných do kamenů se nazývá Boustrophedon, kde nejdříve čtete první řádek zleva doprava a další pak zprava doleva.

Profesor Fell doslova řekl, že "barbarské země na konci světa jsou pravděpodobně popisem Ameriky". Fell tvrdí, že lidé, kteří zde kameny zanechali, pocházeli pravděpodobně ze dvou různých expedic, jedné mířící na poloostrov Yucatán. Profesor tvrdí, že cíl této expedice prozradil jeden z nápisů na nalezených kamenech.

Důkazy zaoceánských cest?

Zajímavé je, že toto je pouze jeden z mnoha kontroverzních objevů, které ukazují na spojení dávných kultur Ameriky a Afriky.

Jedním takovým příkladem je známý objev, který učinila doktorka Svetla Balabanova. Objevila, že egyptské mumie obsahují stopy koky a tabáku. Jelikož nemáme žádné důkazy o kultivaci koky nebo tabáku v Africe, Evropě nebo Asii v předkolumbovských dobách, lze jen předpokládat, že tyto rostliny pocházely z Ameriky.

Mumie z Mamutí jeskyně

Dalším příkladem je mumie, která byla objevena před více než 200 lety. Mumie byla nalezena v největším jeskynním systému v Americe, v Mamutí jeskyni. Uvnitř této jeskyně našli horníci extrémně zachovalou mumii s rudými vlasy, která byla ošetřena a mumifikována stejným stylem, jaký používali dávní Egypťané. Mumie byla převezena do Smithsonova institutu, kde byla po prozkoumání záhadně "ztracena"...