lady-of-mali.jpg

Obraz pozoruhodně krásné ženské postavy, kterou do skály během věků vytesala větrná eroze a která je v plné podobě viditelná na velkou vzdálenost - "Dáma z Mali" se nachází na vysoké skalní stěně nad propastí. Hlava je vysoká asi 25 metrů, zatímco celá socha je vysoká asi 150 metrů.

Italský geolog Angelo Pitoni, konzultant Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) v oblasti aklimatizace tropických rostlin a zeleniny ve středomořském klimatu, podlehl "horečce ztraceného království" poté, co plnil své povinnosti v africké Guinejské republice. Jeho zájem vzbudil v roce 1991 zcela náhodný nález několika záhadných soch ve válkou zmítané Sieře Leone, po němž následoval zcela nečekaný nález: obří socha v guinejských horách, kterou místní obyvatelé nazývají "Dáma z Mali". V rozhovoru s novinářkou Carmen Machado Pitoni vysvětlil, že socha se nachází severně od města Conakry a poměrně blízko hranic Guinei a Mali. Geolog odhaduje stáří "paní z Mali" na přibližně dvacet tisíc let, což odhaduje na základě posunu skalního zlomu. Pitoni také hovoří o jeskyních v této oblasti, v nichž se nacházejí velmi staré mumie, které místní horlivě střeží, a o jejich možném atlantském původu.

Mali_003.jpg

Své přesvědčení Pitoni dokládá mimořádným předmětem: zvláštním krystalem nalezeným na diamantových polích v Sieře Leone, který připomíná čistý tyrkys podobný těm, které se nacházejí na prsních bradavkách egyptských kněží. Analýzy provedené na tomto "nebeském kameni", jak jej nazývá, odhalily, že se liší od všech ostatních drahých kamenů, které člověk zná: sedmdesát sedm procent kyslíku, dvacet procent uhlíku a vápence, s křemíkem a stopovými prvky. Ačkoli má kámen sytě nebesky modrou barvu, jeho úlomky jsou dokonale průhledné. Neexistuje žádný známý přírodní ani průmyslový postup, jakým by bylo možné takový krystal vyrobit.

Spojení Dámy z Mali a nebeského kamene se pak vyloženě nabízí a vytyčuje hranice dávné vyspělé civilizace, která se rozkládala od Sierry Leone po Guineu (možná i po Mali) a datuje se do období před 12 500 až 35 000 lety. Existence takové říše je velice pravděpodobná a ukazují na ni i existující archeologické nálezy po celém světě z té doby, například četné podvodní stavby u pobřeží Kuby a obrovská podzemní stavba v Yonaguni u pobřeží Japonska. Obě tato naleziště se zdají být produktem vyspělých civilizací působících po poslední době ledové, v rozmezí právě před 12 500 až 35 000 lety.

Je tedy logické předpokládat, že podobně vyspělé civilizace se v té době vyvinuly i v částech Afriky. A pokud se zde takovéto civilizace opravdu vyvinuly, musely nám po sobě zanechat stopy, například zbytky umělých materiálů a obrovské sochy jako je právě Dáma z Mali. Oblast Afriky však nikdy nebyla dostatečně důkladně prozkoumána, pokud nepočítáme několik málo průkopníků jako je například právě Angelo Pitoni.

mali-statue.jpg

Je Dáma z Mali přírodní útvar, nebo uměle vytesanou sochou? Do doby, než bude proveden důkladný archeologický průzkum nezbývá, než aby to každý posoudil sám.