lava-clouds-dust.jpg

Abychom zmírnily dopady naši činnosti na klima této planety, navrhuje mnoho vědců použít geoinženýrství, neboli záměrně upravit Zemi tím, že budeme ve velkém odstraňovat z její atmosféry uhlík nebo zablokujeme část slunečního záření, které na ni dopadá. Jakkoliv ale jsou tyto plány myšleny dobře, země, které se pokusí je provést aniž by svoje záměry konzultovaly se svými sousedy by mohly odstartovat celosvětovou válku.

"Geoinženýrství, na rozdíl od obyčejného zachycování uhlíku, by mohlo mít rozsáhlé geopolitické důsledky." varuje Juan Moreno-Cruz, badatel zabývající se geoinženýrstvím na univerzitě ve Waterloo. "Hrozba globální války není v tomto případě nikdy zanedbatelná."

Dokonce i v případě, že by se nějaká země pokusila pouze o lokální geoinženýrství, mohly by se jeho následky nekontrolovatelné šířit a způsobit nečekané vedlejší efekty, které by situaci zhoršily nejen lokálně, ale i celosvětově.

"Naše atmosféra nemá žádné zdi, nerespektuje žádné hranice." uvedla ve zprávě o geoinženýrství Andrea Flossmann, vědkyně ze Světové meteorologické organizace. "To, co přidáte do atmosféry, nemusí mít v místě, kde to bylo zamýšleno, vůbec žádný efekt. Může to být ale atmosférickým prouděním odneseno na velké vzdálenosti a spustit kalamitu někde úplně jinde."

Jestli je geoinženýrství odpovědí na zhoršující se pozemské klima je tedy stále předmětem debat. Ale pokud ano, mělo by se jednat výhradně o mezinárodně schválené zásahy, aby zodpovědnost za případné negativní důsledky nepadla jen na jednu zemi a následné hádky nezažehly další celosvětový konflikt.