Nyní se reakce na toto prohlášení chopila astrobioložka Samantha Rolfe, která prozkoumala detaily toho, jak by mohli mimozemšťané na Zemi žít a jak by se mohli za Zemi dostat, aniž bychom si jich všimli.

shadow-biosphere.jpg

Samantha Rolfe, která je hlavním technickým pracovníkem na observatoři v Bayfordbury nedávno publikovala esej s názvem Konverzace, která je přímou odpovědí na úvahy o mimozemšťanech astronautky Sharmanové.

Stínová biosféra

Pokud má Sharmanová pravdu a neviditelní mimozemšťané mezi námi skutečně žijí, pravděpodobně existují v mikroskopických stínových biosférách, myslí si Samantha Rolfe.

"Nemyslím tím říši duchů, nebo něco podobného. Mám tím na mysli mikroskopické organismy pravděpodobně s naprosto odlišnou biochemií, než jakou známe." píše ve své eseji. "To by znamenalo, že tyto organismy jsou pro nás prozatím nestudovatelné, protože jsou úplně mimo naše možnosti jejich rozpoznání."

Rolfeová naznačuje, že tito neviditelní mimozemšťané by mohli být založení na křemíku, namísto nám známého uhlíku.

V dnešní době zkoumá možnost existence živých organismů na bázi křemíku hned několik vědeckých týmů. Další týmy, jako například tým z CalTechu, se rovnou snaží takového organismy uměle vyrobit. Už se například podařilo pokrýt pozemské živé organismy tenkou vrstvou křemíku a tak je donutit vázat další křemík a zapracovat jej do své biochemie, možnost existence života na bázi křemíku je tedy velice pravděpodobná. A pokud dokážeme takovéto organismy uměle vytvořit na Zemi, není důvod, proč by se nemohly samovolně vyvinout jinde ve vesmíru a na Zemi přicestovat například v meteoritech.

"Máme důkazy o tom, že organické molekuly, které jsou základem pozemského života, zvládly přicestovat na Zemi v meteoritech a posloužily jako základní stavební kameny naší biosféry." napsala Rolfeová. "Zjevně bychom tedy neměli tuto možnost zavrhovat pro organismy, jejichž základem je jiná biochemie a které jsou pro nás zatím nepředstavitelné."