On byl tím prvním a prapůvodním hrdinou. A stejně jako mnoho dalších věcí i on má svůj původ v Sumeru, v kolébce civilizace ukryté hluboko v dávné Mezopotámii.

Gilgamesh-statue.jpg

Byl pravděpodobně prvním superhrdinou historie a je také ústřední postavou Eposu o Gilgamešovi.

Historické důkazy naznačují, že právě Gilgameš postavil zdi kolem města Uruku aby ochránil svůj lid. Spolu se svým někdejším nepřítelem Enkidem také bojoval proti démonovi Chuvavovi.

Poté, co démona zabil, přivezl jeho hlavu zpět do Uruku na raftu vyrobeném z obrovských kmenů stromů. Gilgameš a Enkidu také společně porazili Nebeského býka seslaného rozlícenou bohyní Ištar za to, že se Gilgameš odmítl stát jejím milencem.

Epos o Gilgamešovi je jedním z nejúžasnějších literárních děl starověku a je považován za nejstarší ucelené literární dílo světa. Například Homérovo dílo je o celých 1500 let starší.

Epos o Gilgamešovi zachycuje jeho dobrodružství a hledání nesmrtelnosti poté, co jeho přítel Enkidu zemřel.

Epos byl pravděpodobně sepsán okolo roku 2500 před naším letopočtem a díky tomu, že byl zaznamenán na hliněné destičky, zajistili jeho autoři tomuto dílu nesmrtelnost.

Gilgameš je hlavním hrdinou celého eposu, nicméně je zde vykreslen jako krutý a chtivý král, který si usurpoval právo první noci.

Také sumerský Královský seznam se o Gilgamešovi zmiňuje. Podle něj byl Gilgameš synem bohyně Ninsun a kněze jménem Lillah a byl vládcem provincie Kulab a pátým králem Uruku, kde vládl okolo roku 2750 před naším letopočtem. Ze dvou třetin byl Gilgameš bohem po své matce, z jedné třetiny byl pak po svém otci člověkem.

V sumerské mytologii je Ninsun dcerou boha Anu a bohyně Uras. Ninsun je také spojována s jinými božskými bytostmi, zejména proto, že by měla být jejich reinkarnací.

Podle starodávného babylonského textu nazývaného "Cesta k Nibiru" se Ninsun původně jmenovala Nininsina. Provdala se za boha Pabilsaĝa a dala mu syna Damu.

Ten nastoupil na trůn po králi Lugalbandovi a vládl 126. Poté přenechal svůj trůn svému synovi Ur-Nungalovi, který vládl dalších 30 let.

Nejeden historický pramen tedy označuje Gilgameše jako syna bohů. Právě těch bohů, kteří dost možná přišli na Zemi z jiného světa.