Navzdory tomu, že lidé během své historie vybudovali tisíce měst, která už dávno z povrchu Země zmizela, dochovala se i taková, která jsou skutečně starší, než jakékoliv tradice a mýty.

Jedním z těchto měst je Damašek, který je hlavním městem dnešní Sýrie. Toto město jaké také označováno jako ash-Sham nebo "Jasmínové město" a podle toho co víme by se mohlo jednat o nejstarší město na Zemi. A ačkoliv archeologové tento názor rádi vyvracejí, existují dnes již solidní důkazy, které toto tvrzení podporují.

Kromě toho, že se jedná o jedno z nejdéle obývaných míst na planetě s bohatou historií, která se táhne tisíce let do minulosti, je Damašek také důležitým kulturním a náboženským centrem středomořské levanty.

Damašek.

Damašek. [Wikipedia]

Damašek je... symbol. Vlastně je to celá hromada symbolů. Je to symbol permanetní lidské přítomnosti, kterou je protkána naše historie. Permanentní přítomnosti nezlomené podnebím, vládami ani válkou.

Hilaire Belloc

Jméno Damašek se poprvé objevilo v geografickém seznamu faraona Thutmose III., kde bylo zapsáno jako 𓍘𓄟𓊃𓈎𓅱 / 𓍘𓄟𓈎𓅱𓈉 už v 15. století před naším letopočtem. Rané zprávy o Damašku najdeme také v El-amarnských dopisech pocházejících zhruba z roku 1350 před naším letopočtem, kdy Damašku vládl král Biryawaza.

Podle radiokarbonového datování provedeného na nalezišti Tell Ramad, nacházejícího se hned za branami Damašku, bylo toto místo osídleno už v druhé polovině 7. tisíciletí před naším letopočtem, někdy kolem roku 6300 před naším letopočtem.

Jak ale poznamenávají odborníci, existují silné důkazy, že v údolí Barada existovalo jiné osídlení, datující se až do let 8 000 až 10 000 před naším letopočtem. To dělá z Damašku nejen nejstarší město na středním východě, ale také nejstarší město na světě.

Ve středověku se pak Damašek proslavil jako prosperující město, jehož dílny vyrábějící zbraně byly vyhlášené a pojem damascénská ocel se stal známý po celém světě.

Jupiterův chrám v Damašku pochází z Římského období.

Jupiterův chrám v Damašku pochází z Římského období. [Wikipedia]

Navzdory tomu, že existují důkazy o tom, že místo je osídleno už více než 10 000 let, však nikdy nebyl proveden komplexní archeologický průzkum, který by se zaměřil i na oblasti ležící mimo dnešní centrum města. Někteří archeologové dokonce namítají, a to navzdory archeologickým důkazům naznačujícím opak, že Damašek až do 12. století před naším letopočtem v podstatě neexistoval.

Historie města navíc nebyla pořádně zdokumentována až do příchodu Aramejců v 11 století před naším letopočtem. To je hlavní důvod, proč mají odborníci pochybnosti o tom, že je Damašek nejstarším městem na světě.

Aramejci, kteří město převzali bez boje, dali svému novému domovu jeho dnešní název - v jejich jazyce "Dimashqu". Město také značně rozvinuli, vybudovali například soustavu kanálů, které prudce zvýšily zemědělské výnosy v celé oblasti.

Damašek byl také v minulosti hlavním městem říše Umajjovců, která se táhla od Portugalska až po Indii.

Chalífát, kterému vládli Umajjovci, se rozprostíral od Portugalska až po Indii.

Chalífát, kterému vládli Umajjovci, se rozprostíral od Portugalska až po Indii. [Wikipedia]

Během své dlouhé historie se Damašek ocitl pod nadvládou Říman, Arabů, Ottomanů a dokonce ho dobyl i Alexandr Veliký.

Celková rozloha středu města je 135 hektarů - jedná se o část města obehnanou starými římskými hradbami, jejichž severní a východní část dodnes stojí celá. Ve hradbách je umístěno celkem 8 bran, z nichž nejstarší je Bab Sharqi - jedná se o jedinou původní římskou bránu ve městě.

Navzdory tomu, že město nese stopy jak vlivu Říma, tak vlivu Byzantského impéria, je nejvíce památek islámských. Damašek je dokonce zmíněn i v Bibli v knize Genesis, kapitola 14, verš 15 - zde je zmiňována jeho existence během války králů.

Podle židovského historika z 1. století našeho letopočtu, Flaviuse Josephuse, byl Damašek spolu s městem Lajat (nebo také Trachonitis) založen Uzem, synem Arama.

V Damašku vládl Abrahám, cizinec, který přišel s armádou ze země nad Babylonem nazývané Chaldea: ale po dlouhé době se zvedl a i z této země odešel spolu se svými lidmi a vydal se do země Kanaán, jež se nyní nazývá Judea, kde se jeho potomstvo rozmnožilo; jeho historie je však námětem jiné práce. I nyní je jméno Abrahám v zemi Damašek stále slavé a nachází se zde vesnice, která nese jeho jméno, Obydlí Abrahámovo.

Mikuláš z Damašku, Historie, čtvrtá kniha