O objevu informoval mimo jiné i časopis Antiquity.

Pyramida je podle odborníků zdobena mnoha zajímavými symboly - například symboly očí neb antropomorfními tvářemi. Také je zdobena figurínami, které "pravděpodobně dodávaly pyramidě náboženský charakter a posilovaly její majestátnost v očích veřejnosti", jak vysvětlili archeologové.

Pyramida se nachází v centru Shimao, archeologického naleziště, jehož jméno, respektive jeho původ je pro badatele dodnes záhadou.

Navzdory tomu, že existence Shimaa je známá už desítky let, trvalo celé roky než se díky vykopávkám podařilo odhalit některá jeho tajemství.

Archeologové našli mimo jiné i ostří mečů a nože.

Archeologové našli mimo jiné i ostří mečů a nože.

Každý nový objekt, který byl na tomto místě učiněn, vyvolal ještě více otázek o civilizaci, která se před 4 500 lety prosperovala, než na kolik jich dokázal odpovědět. Zdejší lidé stavěli kamenné monumenty dávno před tím, než se začala stavět Velká čínská zeď, jejíž základy byly položeny před 2 700 lety, nicméně jejich dílo je stejně majestátní.

Archeologové věří, že v době největšího rozkvětu zabíralo toto místo plochu více než 400 hektarů, což z něj činilo jedno z největších sídel na světě.

Pyramida, kterou zde archeologové našli, se řadí k největším na světě. Na rozdíl od pyramid v Mexiku nebo Egyptě však nesloužila jako chrám nebo hrobka, ale jako plnohodnotná citadela.

Pyramidu tvoří 11 obrovských teras, které byly posety budovami všeho druhu a pravděpodobně byly domovem občanů s vyšším společenským postavením, jako byli například kněží, vojáci a bohatí obchodníci.

Pyramidu tvoří celkem 11 obrovských teras.

Pyramidu tvoří celkem 11 obrovských teras.

Badatelé ve své studii uvádějí, že na vrcholku pyramidy se nacházely "rozsáhlé plochy, které byly dokonale vyrovnány do roviny, spolu s dřevěnými pilíři, střešními krytinami, obrovskou nádrží na vodu a také pozůstatky domácích zvířat a dalšími stopami každodenního života".

"Důkazy prozatím naznačují, že tento pyramidový komplex sloužil nejen jako obytná oblast vládnoucích elit, ale také jako místo kde bylo provozováno a rozvíjeno umění a také průmyslová výroba." uvádějí archeologové.

Stěny této majestátní pyramidy pomohly archeologům zjistit zajímavé detaily o tomto starodávném městě. Okolo pyramidy bylo vztyčeno několik kamenných zdí s rampami a bránami.

Podle archeologů se u bran nacházely důmyslné obranné zdi, které sloužily nejen jako účinná obrana vstupů, ale umožňovali jednoduše zabránit přístupu do jednotlivých částí města.

Badatelé také objevili několik obětních jam s lidskými ostatky.

Obětní jáma s lidskými lebkami.

Obětní jáma s lidskými lebkami.

"U brány nacházející se ve vnější části východního opevnění jsme objevili šest obětních jam, do kterých byly vhozeny uťaté hlavy." stojí ve zprávě.

Morfologická analýza lebek ukázala, že oběti byly pravděpodobně příbuzné s obyvateli Zhukaigou, což naznačuje, že byli do Shimaa pravděpodobně přivedeni jako zajatci v době, kdy se toto město mocensky rozpínalo.