Snímek z LiDARu odhaluje Mayské město, které je pod vrstvou vegetace neviditelné nejen při pohledu ze vzduchu, ale i z blízka.

Snímek z LiDARu odhaluje Mayské město, které je pod vrstvou vegetace neviditelné nejen při pohledu ze vzduchu, ale i z blízka. [Wild Blue Media, National Geographic]

Skupina vědců identifikovala ruiny více než 60 000 domů, paláců, superdálnic a dalších lidmi vytvořených staveb, které náležely civilizaci Mayů a po staletí byly skryté v nepřístupné džungli severní Guatemaly.

Tento objev je obrovským skokem kupředu v archeologickém poznání Mayské civilizace.

Objev umožnilo použití LiDARu, zařízení podobného radaru, které však pracuje se světelnými pulzy. Výsledný obraz umožnil badatelům digitálně odstranit vrstvu vegetace a odhalit vše, co je pod ní skryto, což odhalilo, že tato předkolumbovská civilizace byla mnohem složitější a propojenější, než si odborníci vůbec dokázali představit.

LiDAR odhalil více než 60 000 domů, paláců, superdálnic a dalších pozůstatků lidského osídlení.

LiDAR odhalil více než 60 000 domů, paláců, superdálnic a dalších pozůstatků lidského osídlení. [Wild Blue Media, National Geographic]

"Snímky z LiDARu jasně ukázaly, že celou tuto oblast tvořilo obrovské osídlení, jehož velikost a hustota populace byly neuvěřitelně podceňovány." uvedl Thomas Garrison, archeolog z univerzity v Ithace a průzkumník National Geographic, který se specializuje na použití digitální technologie pro archeologický průzkum.

Výzkumníci nasnímali více než 2100 km2 rozlohy Maya Biosphere Reserve v Guatemale ve správní oblasti Petén, což jim dalo do rukou největší kolekci dat jaký kdy byla LiDARem pro archeologický průzkum získána.

Kromě stovek nových, dosud neznámých staveb, odhalily snímky také síť superdálnic spojujících Mayská města, kamenolomy a doly a síť zavlažovacích kanálů a zemědělských teras, které umožňovaly nakrmit tisíce dělníků, kteří stavěli objevená Mayská města.

I při pohledu z blízka vidíme pouze hustou Guatemalskou džungli (nahoře). Pokud však do scény promítneme obraz nasnímaný LiDARem, odhalí nám Mayskou pyramidu (dole).

I při pohledu z blízka vidíme pouze hustou Guatemalskou džungli (nahoře). Pokud však do scény promítneme obraz nasnímaný LiDARem, odhalí nám Mayskou pyramidu (dole).

Je zajímavé, že Mayové nikdy nepoužívali kolo ani nepřeváželi náklad na zvířatech, i přes to však šlo o civilizaci, která dokázala "pohnout horami", říká Marcello Canuto, archeolog z univerzity v Tulane a průzkumník National Geographic, který se na tomto výzkumu podílel.

Všechny tyto objevy naznačují, že střední Amerika byla kdysi dávno domovem civilizace, která je svojí složitostí a rozsáhlostí podobná starověkému Řecku.

Na vrcholu své slávy (mezi lety 250 a 900 našeho letopočtu) zabírala civilizace Mayů dvojnásobnou rozlohu oproti středověké Anglii, přičemž byla mnohem hustěji osídlená.

"Až dosud většina badatelů odhadovala zdejší populaci na zhruba 5 milionů obyvatel." řekl Estrada-Belli, který vede multidisciplinární archeologický projekt v institutu Holmul v Guatemale. "Tyto nové objevy však ukazují, že zde žilo možná až 15 milionů obyvatel - další navíc možná žili v nízko položených oblastech dnešních močálů, o kterých dnes vůbec neuvažujeme jako o obyvatelných místech."

Mezi nejpřekvapivější objevy pak patří všudypřítomnost obranných zdí, hradeb, teras a množství pevností.

"Válka nedoprovázela jen konec této civilizace." uvedl Garrison. "Byla všudypřítomná, systematická a trvala desítky, možná stovky let."

Nové snímky také objevily tisíce jam z pozdějších období, které vyhloubili vykradači.

"Mnoho z těchto míst je pro nás novinkou, ale hledači artefaktů je velice dobře znají." uvedla Marianne Hernández, prezidentka nadace PACUNAM, Guatemalské neziskové organizace propagující vědecký výzkum, udržitelný rozvoj a zachování kulturního dědictví.