Moai-in-sunset.jpg

Výsledky studie byly publikovány v časopise Current Biology.

Studie také ukazuje, že pokud existovaly kulturní vztahy mezi Rapanui a obyvateli Jižní Ameriky, nezůstaly po nich v jejich genech žádné stopy.

Během pokusů analyzovali vědci DNA záskanou z pozůstatků pěti osob, z nichž tři pocházeli ze 14. až 15. století našeho letopočtu a dva z přelomu 19. a 20. století.

Každý kosterní fragment umožnil vědcům získat zhruba 200 miligramů genetického materiálu.

Podle vedoucího projektu, Larse Fehren-Schmitze z univerzity Santa Cruz v Kalifornii byli vědci svým objevem "doopravdy překvapeni".

"Naše zjištění nás vedou k závěru, že dědictví amerických indiánů, které se dnes nachází v místní kultuře, nebylo na ostrově přítomné až do příchodu Evropanů a může být tudíž následkem pozdějších historických událostí." uvedl profesor Fehren-Schmitz.

"Byli jsme přesvědčeni, že najdeme důkaz přímého před-evropského kontaktu s obyvateli Jižní Ameriky, ale nenašli jsme ho."

Slavné sochy Moai na Velikonočním ostrově.

Slavné sochy Moai na Velikonočním ostrově.

Podle Fehren-Schmitze tento objev vrhá více světla na naši vlastní evoluci a lidskou genetickou rozmanitost.

Vědci nicméně nebyli schopni zjistit, kdy se první kontakt, který změnil geny tamních obyvatel, odehrál.

V současnosti se v DNA obyvatel Velikonočního ostrova nachází asi 6 - 8 procent genetického materiálu původních obyvatel.

Z toho důvodu hodlá výzkumný tým pokračovat ve svých studiích aby zjistil, kdy přesně se nové geny v místní populaci objevily a co bylo jejich zdrojem.

"Populační dynamika této oblasti je skutečně fascinující, musíme také prozkoumat populace na ostatních ostrovech, pokud existovaly." uvedl Fehren-Schmitz.

Také dodal, že otroctví, velrybářství a masivní deportace jsou hlavními faktory, které tento genetický otisk vysvětlují.

Odhaduje se, ře Rapanui přišli na Velikonoční ostrov, vzdálený více než 2 000 kilometrů od nejbližší obyvatelné pevniny, ve druhém století našeho letopočtu.

Někteří antropologové věří, že tato civilizace, stvořitelné obrovských soch Moai, které jsou hlavní turistickou atrakcí ostrova, je podobnější předkolumbovské populaci, která obývala ostatní ostrovy v oblasti.

Napůl dokončená socha Moai.

Napůl dokončená socha Moai.

Na Velikonočním ostrově se nachází více než 900 dokončených soch Moai, které jsou rozmístěné po celém ostrově.

Většina z nich byla vytesána z vulkanického kuželu Rano Raraku, kde se nachází také dalších zhruba 400 soch v různé fázi dokončení.

Sochy byly vytvářeny od 7. do 16. století našeho letopočtu. Naše objevy nasvědčují tomu, že poté byly kamenolomy náhle opuštěny a rozpracované sochy byly ponechány nedokončené.