nikola-tesla-before-generator.jpg

Vynálezy, jejichž autorem je Nikola Tesla, rozhodně do této kategorie patří. Otec elektřiny, jak je někdy Tesla nazýván, byl naprostým géniem - a trnem v oku nejen spousty lidí, ale i tehdejší vládnoucí moci. Není proto divu, že po jeho smrti byl jeho výzkum zkonfiskován a jeho vynálezy byly zabaveny nebo rovnou zničeny.

zde je 5 Teslových vynálezů, které mohly změnit svět, ale byly před námi ukryty a téměř nic o nich nevíme.

Paprsek smrti

Tesla jej nazýval "Teleforce" a údajně jeho výzkum dokončil už ve 30. letech 20. století. Zařízení bylo schopné generovat intenzivní, přesně zaměřený paprsek energie, který "mohl být použit ke zničení nepřátelských letadel, pozemních armád nebo čehokoliv, co byste raději aby neexistovalo". Zařízení však nikdy nesestrojil, z části i proto, že věřil, že by pak bylo pro lidi moc snadné se navzájem zničit.

tesla-death-ray.gif

Prohlašoval, že národ disponující touto technologií "by byl schopen zničit cokoliv, co by se přiblížilo na vzdálenost menší než 200 mil, a mohl by vytvořit energetickou bariéru, která by učinila hranice takové země neproniknutelné pro jakýkoliv druh útoku". Poté, co se někdo opakovaně pokusil plány na toto zařízení ukrást, je Tesla raději zničil, spolu se všemi poznámkami o tomto výzkumu.

Teslův oscilátor

tesla-oscillator.jpg

Uř v roce 1898 Tesla sestrojil zařízení, o kterém tvrdil, že dokáže vyvolat zemětřesení. Malý oscilující stroj se naladil na oscilační frekvenci čehokoliv, k čemu byl přichycen, a při první zkouše málem srovnal se zemí budovu, ve které měl Tesla laboratoř, se zemí. Poté, co viděl jeho destruktivní účinky, jej Tesla rozbil kladivem a jakékoliv zmínky a dotahy ohledně tohoto přístroje nadále ignoroval.

Elektřina zdarma

Teslův celoživotní sen bylo poskytnutí energie všem lidem - jednoduše a zdarma. JP Morgan zafinancoval tuto Teslovu snahu, a Tesla tak mohl postavit v New Yorku obrovskou přenosovou věž, Wardenclyffe. Morgan chtěl, aby věž přenášela bezdrátově komunikaci po celém světě, ale Tesla měl trochu jiné úmysly.

Věž Wardenclyffe, kterou Nikola Tesla postavil na Long Islandu. Pomocí této věže chtěl demonstrovat bezdrátový přenos energie přes Atlantik.

Věž Wardenclyffe, kterou Nikola Tesla postavil na Long Islandu. Pomocí této věže chtěl demonstrovat bezdrátový přenos energie přes Atlantik.

Tesla chtěl pomocí této věže otestovat svoji teorii o tom, že harmonické vlny Země dokáží přenášet signál. Pokud by to skutečně fungovalo, znamenalo by to, že kdokoliv, kdekoliv na světě, by je mohl využít k tomu, aby zdarma vyrobil elektrickou energii. Ale elektřina zdarma samozřejmě negeneruje žádný profit, což byla v době, kdy se trh s elektřinou exponenciálně rozvíjel, doslova kacířská myšlenka a proto se mocní lidé postarali o to, aby bylo financování tohoto projektu ukončeno. Projekt byl opuštěn v roce 1906 a věž nebyla nikdy spuštěna. Není bez zajímavosti, že věž byla zbourána ihned po Teslově smrti - jako by měl někdo s její likvidací opravdu na spěch...

Létající talíř

V roce 1911 se Tesla v rozhovoru pro New York Herald zmínil, že tvrdě pracuje na "létajícím stroji".

tesla-flying-saucer.png

"Můj létající stroj nebude mít křídla ani motor. Můžete ho spatřit na zemi a ani vás nenapadne, že jde o létající stroj. Ale přes to bude schopen pohybu vzduchem bezpečně a v libovolném směru, vysokou rychlostí kterou si ani neumíte představit bez ohledu na proudění vzduchu nebo na to, zda mu v cestě stojí vzduchové kapsy. Může zůstat ve stacionární poloze, i ve větru, po velice dlouhou dobu. Jeho možnosti nést náklad nebudou založeny na principech, jakými se řídí současné létající stroje, ale na pozitivní mechanické akci."

Elektrické létající lodě

Spolu s létajícím talířem navrhoval Tesla elektrické létající lodě. Představoval si svět, kde letadla budou čerpat energii přímo z atmosféry. Vytvořil dokonce plány pro stroje, které dnes označujeme jako bezpilotní letouny.

Mnoho badatelů zabývajících se Nikolou Teslou upozorňovalo v minulosti na to, že po jeho smrti mu byly veškeré vynálezy, poznámky a plány zabaveny FBI. Nejnovější vývoj událostí, například uplatnění zákonů na zveřejnění některých tajných informací (Freedom of Information Act) tyto spekulace jen potvrdily.

Věci, které nemáte vědět - Nikola Tesla [YouTube]