Zbytky dávné pevnosti viditelné ze vzduchu.

Zbytky dávné pevnosti viditelné ze vzduchu.

Téměř dokonale kruhová stavba je nyní schovaná pod vrstvami hlíny a poskytuje svědectví o tom, že zde Skandinávské národy žily mnohem déle, než po jednu generaci, a že se jim zde dařilo.

Díky svým nájezdům na přístavní města po celé středověké Evropě byli Vikingové považováni za divoký a agresivní národ. Pravdou ale je, že nejen ničili život a společnost v místech do kterých podnikali invaze, ale naučili se také zorganizovat svoje živobytí tak, aby bylo bezpečnější a přehlednější.

V tomto snažení měly pevnosti zásadní význam, podle Dánských vědců dokonce dávní Vikingové občas jejich plány "kopírovali" od Anglů a Sasů.

V roce 2014 spatřila skupina archeologů jednu z méně známých pevností z 10. století a nyní dokončili vykopávky a úspěšně zdokumentovali svá zjištění. Stavba byla kruhová, což znamená že její vnější zdi měly podobu prstence s vnějším poloměrem 144 metrů. Její čtyři hlavní dveře tvořily dvě protínající se přímky přičemž cesty, které je spojovaly, byly vydlážděny dřevem.

Pevnost Borgring byla objevena pomocí laserového snímkování z letadla.

Pevnost Borgring byla objevena pomocí laserového snímkování z letadla. [Goodchild et al / Antiquity 2017]

Archeolog Soren Michael Sindbæk z univerzity v Aarhusu uvedl pro časopis Science, že v roce 1930 byly nalezeny čtyři podobné pevnosti, ale od té doby už žádná další. Všechny byly postaveny v relativně krátkém období mezi roky 975 a 980 našeho letopočtu, během vlády krále Haralda Modrozuba.

Kompletní trojrozměrná vizualizace celého Dánského území, vytvořená vládou v posledních několika letech, k tomuto objevu velice přispěla. Nebýt citlivých moderních přístrojů, jako je LIDAR, přístroj pro laserové skenování ze vzduchu, Sindbæk a jeho kolegové by pevnost pravděpodobně nikdy nenašli. Bez tohoto přístupu by drobné změny terénu kruhovitého tvaru, které indikují že se pod povrchem nachází pevnost, zůstaly nejspíše bez povšimnutí.

Rekonstrukce pravděpodobné podoby hradeb pevnosti.

Rekonstrukce pravděpodobné podoby hradeb pevnosti. [Goodchild et al / Antiquity 2017]

Pozůstatky opevnění vystupují pouhého půl metru nad okolní terén. Navíc pozice ostatních pevností na mapě se zdá být náhodná, ačkoliv samotná jejich existence svědčí o tom, že Vikingové byli velice organizovanou společností.

Sindbæk dva objevy učiněné na hradbách: stříbrný náramek a "fantastický" tesařský kufřík opuštěný poté, co byl z poloviny spálen ohněm. Hřbitov, který se nachází vedle pevnosti, obsahuje pozůstatky žen a dětí, nejen vojáků, což svědčí o tom, že "královi muži" obývali pevnost i s rodinami.

"Největším překvapením bylo, že na rozdíl od jiných pevností které byly opuštěny zhruba po dvou desetiletích, tato byla pravděpodobně využívána po více než jednu generaci. Také jsme našli stříbrný náramek, který je hodně podobný stříbrným náušnicím, přívěškům a jiným šperkům které byly nalezeny v ostatních pevnostech, takže si tato místa můžeme začít spojovat." uvedl Michael Sindbæk.