Výzkumníci z univerzity Witz dokázali připojit lidský mozek přímo na internet. Data získaná z tohoto projektu mohou pomoci připravit půdu pro další výzkum v oblasti strojového učení a počítačo-mozkového rozhraní.

Projekt je také označován jako "Brainternet" a v podstatě zapojil mozek do internetu věcí (síť propojených fyzických objektů) uvnitř internetu. Projekt pracuje se signály z elektroencefalografu který snímá mozkovou aktivitu jedince, uvádí prohlášení na webu Medical Expess.

Signály jsou poté přeneseny do obyčejného minipočítače Raspberry Pi, který je dále předává do aplikačního rozhraní díky kterému jsou dále vykresleny na webové stránce, kde si je může každý prohlédnout.

Co to znamená? V podstatě jde o okno, kterým můžete nahlédnout do mozkové aktivity někoho jiného, které je volně k dispozici.

Ačkoliv to nemusí znít jako moc, jedná se o zásadní průlom, který vydláždí cestu budoucím technologiím, jak je vyspělá umělá inteligence.

"V konečném důsledku cílíme na interaktivitu mezi uživatelem a aplikací na takové úrovni, aby uživatel poskytl stimul a viděl odpověď." uvedl koordinátor projektu Adam Pantanowitz, přednášející na škole informatiky a elektroinženýrství při univerzitě Witz.

Brainternet.jpg

Pantanowitz dodal, že "Brainternet by mohl být dále vylepšen tak, aby třídil nahrávky mozkové aktivity pomocí aplikace pro chytré telefony, která by dále poskytla tato data algoritmům pro strojové učení."

"To v podstatě znamená, že v blízké budoucnosti by mohly informace proudit oběma směry - mohlo by jít o výstup i vstup do mozku." říká Pantanowitz.

Brainternet v podstatě pracuje tak, že konvertuje signály z elektroencefalografu (EEG) v reálném čase na čitelný datový proud.

Osobě je poskytnuto mobilní EEG zařízení s připojením k internetu označované jako Emotiv po delší dobu. Během této doby přenáší Emotiv signály EEG do Raspberry Pi, které je dále streamuje do API, jež pak vývojářům umožňuje zobrazit data na webu. Výzkumnící však ihned dodávají, že toto je pouze začátek zkoumání možností, které tento projekt nabízí.

Dalším krokem tohoto výzkumu bude interaktivnější zážitek mezi uživatelema a aplikací. Některé z těchto možností už byly do výsledné aplikace zapracovány, nicméně možnosti nejsou omezeny jen stimuly jako je například pohyb ruky.

Kromě využití při strojovém učení a vývoji rozhraní mozek-počítač, jakým se zabývají například projekty Neural Lace Elona Muska nebo Kernel Briana Johnsona, bude možné poznatky využít k lepšímu porozumění toho, jak naše mysl funguje, což by nám mohlo pomoci zvýšit výkon našeho mozku, například při učení se nový dovednostem nebo získávání nových znalostí. V konečném výsledku bychom tak mohli značně urychlit svůj vlastní vývoj.