Giant-Handaxes.jpg

Obrovské nástroje byly používány především ke zpracování tvrdých materiálů, jako je dřevo nebo mrtvoly zvířat. Nástroje byly nalezeny na archeologickém nalezišti Proto Maior ve Španělsku.

Nedávná studie provedená na těchto nástrojích naznačuje, že na tomto místě byly přítomny dva druhy lidí, které žily vedle sebe velice dlouhou dobu.

Jedna skupina lidí byli pravděpodobně nově příchozí z Afriky, jak naznačuje technologie jejich nástrojů, zatímco druhá skupina obývala místo naleziště už delší dobu.

Čepel ruční sekery.

Čepel ruční sekery. [Eduardo Mendez Quintas]

Porto Maior, které se nachází v Galicii, je dlouhodobě zkoumáno odborníky z Národního centra pro výzkum evoluce člověka a ukázalo se být důležitou zásobárnou pravěkých nástrojů starých až 300 000 let.

Nalezené nástroje se vyznačují zvláštním způsobem opracování, označovaným jako Acheulian, který častěji vídáme spíše v Africe a na Středním východě než v Evropě.

Povaha tohoto nálezu naznačuje, že tyto nástroje pomohly dávným lidem před více než 300 000 lety překonat Středozemní moře, ačkoliv nemáme tušení jak.

Handaxe from Porto Maior PM4 level by Eduardo Mendez-Quintas

Také nám to ukazuje na to, že styl opracování Acheulean existoval dlouho vedle jiných stylů opracování nástrojů, pravděpodobně proto, že jej používala jiná skupina lidí.

Ačkoliv byly tyto nástroje už dříve nalezeny v jihozápadní Evropě, nikdy nebyly nalezeny v takto velkém množství. Na nalezišti Porto Maior bylo dosud objeveno 159 těchto nástrojů s celkovou hmotností 118 kilogramů.

Zde nalezené nástroje jsou také mnohem větší a těžší než nástroje nalezené v jiných částech Evropy, nicméně jsou velice podobné nálezům ve zbytku světa.

"Nálezy z Porto Maior nám ukázaly, že technologické schéma dávných čas je mnohem složitější, než jsme si myslely a různé styly se překrývají a koexistují spolu. To naznačuje, že dávné populace měly sice různý geografický původ, ale po dlouhou dobu žily ve stejných oblastech vedle sebe." uvedli výzkumníci.

The Porto Maior acheulian site by Eduardo Mendez-Quintas [YouTube]

Vědci momentálně pracují se dvěma teoriemi, které by mohly tyto nálezy vysvětlit.

První teorie zahrnuje africkou populaci, která překročila Středozemní moře, zatímco druhá teorie pracuje s nezávislým vznikem pozorovaného způsobu opracování nástrojů.

Zastánci druhé teorie poukazují zejména na drobné rozdíly mezi nálezy z Evropy a nálezy z Afriky.

Autoři studie se však přiklánějí spíše k teorii o migraci z Afriky. "Jakékoliv hypotetické znovuobjevení Acheulianské technologie v Evropě by muselo přijít až milion let poté, co se tato technologie objevila v Africe v jiném enviromentálním a kulturním kontextu. Tuto technologii by navíc opakované vyvinul zcela jiný druh člověka, než ten, který je zodpovědný za vynalezení původní technologie. Mezi oběma technologiemi by tak musely být mnohem větší rozdíly."

"Objev z Porto Maior je tedy dalším důkazem příchodu této technologie z Afriky a zároveň i několikanásobné migrace tamních obyvatel před Středozemní moře do Evropy." uzavírají výzkumníci.