Co to znamená? V podstatě to, že existuje vysoká pravděpodobnost, že Země není jediným světem ve sluneční soustavě, na kterém je život a že mimozemšťané jsou skuteční - i když v trochu jiné podobě, než jak si je obvykle představujeme.

O Saturnově ledovém měsíci Enceladu už víme, že má podpovrchový oceán, ve kterém se pravděpodobně nacházejí hydrotermální gejzíry, okolo kterých by mohl vzkvétat život. Nyní vědci přišli se studii, která ukazuje, jak by mohl takový život vypadat a jak by v tomto prostředí mohl přežít.

Gejzíry na Enceladu.

Gejzíry na Enceladu. [NASA/JPL/Space Science Institute]

Vědci už dlouho označují Enceladus za horkého kandidáta pro hledání mimozemského života a nyní přišli na to, že určití mikrobi, kteří produkují na Zemi metan a jsou schopní přežít i v extrémně nehostinném prostředí, by byli schopní přežít i v podpovrchovém oceánu tohoto ledového měsíce.

Navíc by existence těchto mikrobů podle vědců vysvětlila metan, který našly sondy na povrchu Enceladu a těsně pod jeho zmrzlým povrchem.

Podle jejich studie by se metanogeny (organismy z domény archea, které produkují metan) by se za určitých podmínek mohly vyvinout i v oceánu pod povrchem Enceladu. Potravou pro tyto organismy by byl molekulární vodík a oxid uhličitý a jejich odpadním produktem by byl metan.

Enceladus v popředí se Saturnovými prstenci.

Enceladus v popředí se Saturnovými prstenci. [NASA/JPL/Space Science Institute]

K tomuto závěru došel tým vědců z univerzity ve Vídni poté, co se pokoušeli kultivovat tři druhy těchto organismů v laboratoři v podmínkách, jaké lze očekávat v oceánu Enceladu. Jeden z těchto druhů mikrobů jménem Methanothermococcus Okinawensis se množil a produkoval metan, dokonce i za přítomnosti látek, které zamezovaly růstu jiných metanogenů, jako byl například čpavek, oxid uhelnatý nebo formaldehyd.

"Těší mně, že lidé začínají detailněji zkoumat biologickou produkci metanu." řekl Christopher Glein, geochemik a planetární vědec ze Southwest Research Institute v rozhovoru pro WIRED. "Dalším krokem bude pokusit ze v laboratoři zjistit, jak by takový život mohl vypadat z pohledu planetární sondy."

Takto si vědci podílející se na misi Cassini představují, že by mohlo vypadat prostředí Enceladu.

Takto si vědci podílející se na misi Cassini představují, že by mohlo vypadat prostředí Enceladu.

Při svém výzkumu vědci zjistili, že serpentinizace (proces, při kterém jsou horniny geochemicky změněny), která se pravděpodobně odehrává v prostředí Enceladu, generuje dostatek vodíku, který mohou mikroorganismy využít.

Ze studie tedy vyplývá, že na Enceladu by se tyto mikroorganismy mohly vyvinout a dále zde prosperovat. Vědci nicméně upozorňují na to, že metan by mohl být generován i geochemickými procesy, namísto biologických.

"Abychom zjistili, zda je Enceladus skutečně domovem mimozemšťanů, měly by se budoucí mise zaměřit na detekci biologických stop, které tyto organismy zanechávají, jako je přítomnost určitých lipidů nebo poměr některých izotopů uhlíku." uvedl spoluautor studie Simon Rittmann v rozhovoru pro space.com.