Mayská pyramida, nacházející se v Chichén Itzá, je jedním z nejnavštěvovanějších míst v dnešním Mexiku.

Byla vztyčena před více než tisíci lety a dodnes je tato fascinující stavba dávno zaniklé civilizace předmětem debat mezi vědci, kteří už v minulosti odhalili několik tajemství skrývajících se uvnitř pyramidy.

Nyní vědci našli něco, co vypadá jako tajný tunel vedoucí do podzemní komory, nebo jeskyně, zaplavené vodou, pod pyramidou El Castillo v Chichén Itzá.

Tato jeskyně je podle vědců jednou z takzvaných cenot (to je druh jámy zaplavené vodou) vedoucích do chrámu, která by mohla odhalit "svatou geografii" tohoto místa. Teorie tvrdí, že podzemní prostory pod pyramidou protíná soustava vodních cest, které jsou v důležitých bodech navzájem propojeny.

Pyramida El Castillo v Chichén Itzá skrývá mnohá tajemství.

Pyramida El Castillo v Chichén Itzá skrývá mnohá tajemství.

Objev učinil tým vedený podvodním archeologem Guillermem de Andaem, který využil moderní metody průzkumu, jako je hloubkový podzemní radar, k vytvoření trojrozměrného modelu struktur které tvoří základnu a podzemí kolem pyramidy.

Ačkoliv je existence uvedeného tunelu jistá, samotný průzkum tunely zatím zahájen nebyl.

De Anda uvedl pro časopis Milenio, že pokud bude existence této cenote potvrzena, naprosto to změní pohled na to, jakým způsobem Mayové rozvrhovali svá sídla.

Tunel vedoucí dovnitř pyramidy Kukulcán v Chichén Itzá.

Tunel vedoucí dovnitř pyramidy Kukulcán v Chichén Itzá.

Objev byl učiněn v menší pohřební komoře, označované jako Kostnice.

V úvodním rozhovoru pro El universal doktor Anda uvedl: "Skrz kostnici můžeme vstoupit do jeskyně pod stavbou, kde jsme našli zatarasený tunel, poravděpodobně uzavřený samotými Mayi. Máme v plánu do tohoto prostoru vstoupit znovu a pokusit se tunel otevřít, abychom zjistili, zda nás dovede ke vstupu do cenote pod pyramidou."

"Narozdíl od evropského duchovenstva, které umisťovalo božstvo do nebes, věřili Mayové, že jejich bohové pocházejí z podzemí. Nejsvatější a nejžívější tak pro ně byla země, což je také důvod, proč byly útvary jako jeskyně a cenoty posvátné - byly to cesty vedoucí dovnitř země a tím i k bohům." uvedl doktor James Brady z univerzity v Kalifornii.

Trojrozměrné mapování odhalilo podzmí pyramidy.

Trojrozměrné mapování odhalilo podzmí pyramidy.

Doktor Brady je světově uznávaným odborníkem, který studuje spojení Mayské architektury s podzemními útvary.

Odborníci jsou přesvědčeni, že Mayové postavili jednu ze svých nejsvatějších pyramid na místě, kde se v podzemí nachází velká dutina, z náboženských důvodů.

Archeologové navíc poznamenávají, že cenoty nacházející se poblíž této pyramidy, mohou reprezentovat čtyři hlavní body.

Pod pyramidou navíc protéká podzemní řeka, která má podle odborníků symbolizovat střed vesmíru, který si Mayové představovali jako strom s kořeny sahajícími hluboko pod zem.