Zmrzlá ledová koule, nebo obyvatelný svět?

Zmrzlá ledová koule, nebo obyvatelný svět?

Studie vydaná v časopise Nature Geoscience ukazuje, že bez skleníkových plynů jako jsou ty na Zemi je nemožné "rozmrazit" cizí planetu nebo měsíc a proměnit je tak v prostředí příhodné pro život jako ho známe. Toto zjištění podstatně snižuje naše šance na nalezení života na jiných světech.

Tato vědecká studie popisuje různé typy světů ve vesmíru, které by mohly být schopny udržet život.

Vědci z Pekingské univerzity v Číně vytvořili trojrozměrný klimatický model umožňující sledovat vývoj ledových světů, které mohou mít podle mnoha odborníků klíčové prvky potřebné pro udržení života jak ho známe.

Odborníci se nicméně dohadují, zda ledové světy procházejí fází "rozmrzání", která by umožnila na povrchu nebo pod povrchem vznik vody v kapalném skupenství.

Několik takových případů známe i ze Sluneční soustavy - Saturnův měsíc Enceladus a Jupiterův měsíc Europa jsou považovány za ideální kandidáty splňující podmínky pro vznik a udržení "mimozemského" života.

Nicméně nová studie argumentuje tím, že ledové světy mohly přeskočit "obyvatelnou fázi" vývoje díky obrovskému množství energie které by tato fáze vyžadovala.

Argumentuje také tím, že naše planeta je obyvatelná proto, že během fáze "rozmrzání" bylo potřeba méně sluneční energie, díky vulkanickým erupcím které v té době probíhaly a které do atmosféry uvolňovaly skleníkové plyny.

Nicméně na jiných planetách a měsících mohlo být vše jinak - jakmile se mateřská hvězda rozjasnila dostatečně na to, aby svět prošel fází "rozmrzání", byl přísun energie z mateřské hvězdy příliš velký během příliš krátké doby což ve výsledku způsobilo vypaření veškeré vody.

Vědci z Pekingské univerzity k tomu dodávají:

"Zjistili jsme, že množství záření hvězdy nezbytné k přechodu z výchozí fáze "ledové koule" může být natolik velké, že může vést k výrazné ztrátě vody a způsobit tak neobyvatelnost planety."

To znamená, že některé ledové planety a měsíce nikdy neprojdou "obyvatelnou" fází ve které se nyní nachází Země, což drasticky snižuje pravděpodobnost výskytu života ve vesmíru.

Tým odborníků dále vysvětluje, jak se pravděpodobně Europa a Enceladus v budoucnu změní z ledových světů v koule roztavené lávy, až se Slunce na miliardy let dostane do fáze rudého obra.

"...příkladem těchto vesmírných těles mohou být ledové měsíce Europa a Enceladus, a některé ledové exoplanety obíhající hvězdy typu G a F. Množství záření který by tyto věty potřebovaly k rozmrznutí je zkrátka příliš velké na to, aby se slučovalo s přítomností vody v kapalném skupenství."

"Díky tomu bude atmosféra těchto světů obsahovat příliš vlhkosti, což způsobí hromadění vodní páry ve vyšších vrstvách atmosféry odkud může snadno uniknout do vesmíru, nebo způsobí nekontrolovatelný skleníkový efekt který se bude stále zesilovat dokud se všechny oceány nevypaří." napsali autoři studie v publikaci pro Nature Geoscience.