Mimozemské civilizace jsou možná v umělé hibernaci a čekají, až bude vesmír chladnější.

Mimozemské civilizace jsou možná v umělé hibernaci a čekají, až bude vesmír chladnější. [Julian-Faylona]

Vyspělé mimozemské civilizace se nacházejí ve stavu umělé hibernace. Čekají na budoucnost, ve které je vesmír mnohem chladnější než dnes, aby mohly využít typ energie který v současném vesmíru není dostupný.

Vesmír je obrovské místo s miliardami hvězd a planet, na kterých musejí existovat miliardy vyspělých i primitivních civilizací, přičemž Země je pouze jedna z planet schopných udržet život. Ale pokud tam někde mimozemské civilizace jsou, jak to že jsme je ještě nenašli?

Tento zjevný a nevysvětlitelný rozpor mezi očekáváním a současnou realitou je nazýván Fermiho paradox.

Ve skutečnosti je to tak, že i kdyby byl vesmír hustě obydlen mimozemskými civilizacemi, nemáme žádný způsob jak je kontaktovat. Pokud navíc nežijí přímo v Mléčné dráze, je pro nás téměř nemožné zachytit i jejich stopy, díky rozpínání vesmíru. Pokud bychom je chtěli navštívit, trvalo by miliardy let než bychom se k nim dostali. Navíc technologií potřebnou pro takovou cestu stejně nedisponujeme.

Nicméně i tak se nabízí možné vysvětlení toho, proč jsme zatím žádné mimozemšťany nepotkali.

Neurobiologové z Oxfordské univerzity, Anders Sandberg a Stuart Armstrong, spolu s Milanem Ćirkovićem z Bělehradské astronomické observatoře v Srbsku, se domnívají, že mimozemské civilizace existují ve fázi uměle vyvolané hibernace. Čekají na budoucnost, ve které bude vesmír chladnější než dnes aby mohli zpracovávat energii způsobem který dnes není možný.

Jejich práce již byla přijata k publikaci v časopise vydávaného British Interplanetary Society a vysvětluje, že současný vesmír je jednoduše příliš teplý pro digitální super-civilizaci založenou na počítačích. Pro takovouto civilizaci by pak bylo mnohem výhodnější vstoupit do stavu umělé hibernace a čekat na chvíli, kdy bude vesmír mnohem chladnější.

Vědci dodávají, že vyspělejší civilizace už mohly dávno procestovat vesmír a nyní prostě jen čekají na příhodnější dobu pro svoji další expanzi.

Mimozemšťané nevymřeli, pouze spí...

Mimozemšťané nevymřeli, pouze spí... [Julian-Faylona]

Sandberg a Ćirković k tomu říkají: "Reliktní záření našeho vesmíru se v současné době pohybuje okolo 2,73 kelvinů a jak se bude vesmír dále zvětšovat, průměrná teplota záření bude exponenciálně klesat. Pokud tedy chcete s daným množstvím energie získat co největší výpočetní výkon, dává smysl jednoduše počkat. Efektivita výpočtů s časem exponenciálně poroste."

Výzkumníci spočítali, že za triliony let, až reliktní záření téměř zmizí, ve velké míře díky rozpínání vesmíru a vyhasínání hvězd, zpracování informací bude moci probíhat zhruba 1030times; rychleji než čeho bychom mohli dosáhnout v dnešní době.

"Vyspělá mimozemská civilizace už možná prozkoumala podstatnou část vesmíru, udělala co bylo možné v současném vesmíru udělat, a nyní se možná věnuje ryze kulturním a spirituálním činnostem." vysvětluje Sandberg na svém blogu. "Tyto činnosti lze zredukovat na pouhé zpracování informací. Pokud takováto civilizace chce zpracovat co největší objem informací, měla by čekat na budoucnost ve které dosáhne s vynaložením stejného množství energie nesrovnatelně lepší efektivity."

Pokud je tato teorie pravdivá, znamená to že dávné mimozemské civilizace opravdu existují, cestovaly vesmírem a pravděpodobně i Mléčnou dráhou, ale nyní je extrémně těžké je najít.

Nicméně Sanberg věří že i v případě, že takovéto civilizace nejsou aktivní, měli bychom být schopni najít stopy jejich činnosti.